/ / Weneralna choroba kiły Okres inkubacji

Weneryczne schorzenie kiły Okres inkubacji

Syfilis to rodzaj choroby wenerycznej, którabez odpowiedniego profesjonalnego leczenia wpływa na skórę, błony śluzowe, układ mięśniowo-szkieletowy i nerwowy. Choroba kiły, której okres inkubacji w pełni zależy od stopnia uszkodzenia i skuteczności zastosowanych metod leczenia, należy do czynników zakaźnych.

Historia medyczna zna ogromną liczbę przypadków, gdy po nabyciu jednej z postaci kiły zmarła osoba, ale sytuacja zmieniła się od czasu odkrycia penicyliny antybiotykowej.

Klasyfikacja stopnia infekcji odbywa się za pomocą prądów i etapów. Uzupełnia się pierwotne, późniejsze wtórne i końcowe trzeciorzędne okresy kiły. Okres inkubacji choroby wynosiśrednio 20-30 dni, ale pod warunkiem przyjmowania leków w okresie zakażenia, można go zmniejszyć do 2 tygodni lub zwiększyć do 30 tygodni, co zdarza się znacznie częściej.

Etapy kiły

jeden z pierwszych znaków pierwszego etapuKiła uważana jest za pojawienie się solidnego chancre w obecności dodatkowych objawów rozwoju choroby. Dodatkowe objawy kiły pierwotnej to: utrata energii życiowej, upośledzenie funkcji mózgu, bezsenność, bóle głowy, drażliwość. Często stolec zaburzenia, utrata apetytu, bóle kości, bóle stawów i gorączka i dają podstaw w połączeniu z badań laboratoryjnych w celu diagnozowania podstawową kiły.

Drugi etap kiły manifestuje się bardzowiele form, ale głównie w postaci małych pryszczów, które są rozproszone po całym ciele. Charakteryzuje się pojawieniem się zaczerwienienia w postaci wysypki na skórze i błonie śluzowej, pojawienie ognisk łysienia. Wtórne stadia kiły z reguły nie powodują szczególnych problemów innych niż kosmetyczny.

Najcięższym stadium kiły jest trzeciorzędny, zktóry pokazuje charakterystyczne zmiany w kości, mięśniach i układach nerwowych. Za początek etapu początkowego uważa się czas wprowadzenia trepanoplazmy do błon śluzowych. W przypadku braku odpowiedniego leczenia, choroba szybko postępuje, rozwijając się w wtórny, a następnie w trzeciorzędową kiłę. Okres inkubacji, pomimo szybkiego wprowadzenia patogenu, nie wydaje się długi, stwarzając większe zagrożenie dla środowiska. Przypadki kiły trzeciorzędowej we współczesnym społeczeństwie nie są powszechne.

Nadal istnieje rodzaj choroby, jakwrodzona syfilis. W tym przypadku płód jest zainfekowany w macicy, a pierwsze objawy pojawiają się na etapie rozwoju dziecka do dwóch miesięcy. Czasami pojawiają się późne objawy rozwoju choroby, którym towarzyszą uszkodzenia kości, mięśni, układu nerwowego i związane z niszczeniem funkcji narządów wewnętrznych.

Istnieje możliwa sytuacja, w której choroba istnieje bez oczywistych objawów, jest to ukryta kiła, która jest diagnozowana przez specjalny test krwi.

Wszystkie choroby przenoszone drogą płciową są leczonetylko profesjonalny personel medyczny. Samoleczenie jest niedopuszczalne, ponieważ może prowadzić do opóźnienia we wdrażaniu wszystkich czynności związanych z prawidłową diagnozą i leczeniem kiły. Okres inkubacji zależy od metod określonych przez lekarza kategorii profilu. Stosowanie zewnętrznych maści lub kremów w celu leczenia kiły jest absolutnie niedopuszczalne do końca procesu diagnostycznego.

Do leczenia wszelkich postaci manifestacji kiłyantybiotyki są stosowane w warunkach ambulatoryjnych, pod stałym nadzorem personelu medycznego. Po zakończeniu kompleksowych działań mających na celu wyleczenia kiły u pacjenta, przeprowadzono testy laboratoryjne i badania krwi, które są powtarzane w ciągu roku co trzy miesiące.

Czytaj więcej: